Burlap Kippot

Click on any of the Kippot images for more info

SKU: BBL
Black Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BBR
Brown Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BCA
Camel Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BDG
Dark Grey Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BG
Gold Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BI
Ivory Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BL
Lavender Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BLB
Light Blue Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BLG
Light Gray Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BN
Navy Blue Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BLP
Pink Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BPL
Plum Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BRB
Royal Blue Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BTE
Teal Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BTU
Turquoise Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BW
White Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
SKU: BSF
Sea Foam Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info

More Kippot