Burlap Kippot

Click on any of the Kippot images for more info

Black Burlap Kippah
SKU: BBL
Black Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Brown Burlap Kippah
SKU: BBR
Brown Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Camel Burlap Kippah
SKU: BCA
Camel Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Dark Grey Burlap Kippah
SKU: BDG
Dark Grey Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Gold Burlap Kippah
SKU: BG
Gold Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Ivory Burlap Kippah
SKU: BI
Ivory Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Lavender Burlap Kippah
SKU: BL
Lavender Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Light Blue Burlap Kippah
SKU: BLB
Light Blue Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Light Gray Burlap Kippah
SKU: BLG
Light Gray Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Navy Blue Burlap Kippah
SKU: BN
Navy Blue Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Pink Burlap Kippah
SKU: BLP
Pink Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Plum Burlap Kippah
SKU: BPL
Plum Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Royal Blue Burlap Kippah
SKU: BRB
Royal Blue Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Teal Burlap Kippah
SKU: BTE
Teal Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Turquoise Burlap Kippah
SKU: BTU
Turquoise Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
White Burlap Kippah
SKU: BW
White Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info
Sea Foam Burlap Kippah
SKU: BSF
Sea Foam Burlap Kippah
Starting at

3.59

More Info

More Kippot